• OC HORNBACH, OSTRAVA-JIH - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Dopravní stavby

OC HORNBACH, OSTRAVA-JIH - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KLIENT HORNBACH IMMOBILIEN HK s.r.o.
PROJEKT 2010 - 2011
REALIZACE 2011

Urbanistické řešení areálu obchodního centra vychází z velikosti a výškopisu pozemku i z jeho strategické polohy mezi komunikacemi Rudná a Místecká jako dvou hlavních dopravních tras probíhajících napříč Ostravou z východu na západ a ze severu na jih.
Vlastní Obchodní Centrum je umístěno v západní části pozemku kolmo na ulici Rudnou a delší fasádou směrem k Vítkovicím a svojí zadní fasádou přiléhající k výstupní komunikaci. Zóny parkování jsou orientovány ve východní části areálu.
V urbanistickém řešení je snaha maximálně využít plochu, která je k dispozici. Objekt obchodního centra je řešen jako monoblok, jednopodlažní obdélníkového půdorysu velikosti cca 217 x 96 m, v 9,5 m. Hlavní fasáda je orientována k parkovišti ve východní části pozemku. Severní fasáda je rovnoběžná s ulicí Rudnou. Nároží (severovýchod) vytváří hlavní orientační bod objektu. Materiálově jsou na fasády použity skla a vrstvené plechy v kombinaci s ocelovou konstrukcí.