• PARKOVIŠTĚ U RESTAURACE ADVIL- ULICE TYRŠOVA, HLUČÍN

Dopravní stavby

PARKOVIŠTĚ U RESTAURACE ADVIL- ULICE TYRŠOVA, HLUČÍN

KLIENT Město Hlučín
PROJEKT 2009
REALIZACE 2009

Předmětem projektové dokumentace byl návrh nové plochy pro parkování osobních vozidel v lokalitě u restaurace Advil v Hlučíně. Stavba je řešena jako novostavba parkovacích ploch, chodníku a obslužné komunikace. Celková kapacita navrženého parkoviště je 14 stání pro osobní vozidla, včetně 1 stání pro vozidla osob tělesně postižených.