• VĚDECKOTECHNICKÝ PARK, BRNO BOHUNICE

Občanské stavby
Administrativa

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK, BRNO BOHUNICE

KLIENT FIRESTA, a.s.
PROJEKT studie 2012
REALIZACE studie

Koncept návrhu
1. Soubor hmot maximálně zastavuje pozemek, až na hranice regulačních čar, které vycházejí z územního plánu města Brna.
2. Tvoří pevný komplex, jenž je rozřezán pěší komunikací, směr tramvaj - křižovatka Jihlavská, Dlouhá. Plynule navazuje na okolní zástavbu a dobře chápe širší vztahy k okolní zástavbě. Hradba kanceláří se vymezuje vůči okolí a vytváří svébytné chráněné atrium, které dává vzniknout příjemnému - “friendly” prostředí k zákazníkům a uživatelům objektu. Druhý objekt je volně průchozí, jak z pěší zóny, tak z jižní strany pozemku. Meziprostory jsou vyplněny levitujícími multifunkčními sály, jež zaujímají superpozice v komplexu.
3. Architektonický výraz nese poselství, tekutosti, moderní kanceláře, vědecko-technický park, vývoj, věda, dynamika ve výzkumu, kvalita prostoru pro uživatele.
4. Komfort objektu je založen jak na zastíněném atriu (fenomenální vstup), průchozím patiu (venkovní prostor), tak i dispozicí těchto prostor, kde se nacházejí stromy, café, místa k obědu a relaxaci, nabízí intimitu zákoutí, volné plochy a vodní elementy.
5. Objekt je koncipován v zásadách moderního, šetrného, ekologického designu. Jednoduchý půdorys, snadná variabilita v dispozicích je jeho výhodou, úspornost.
6. Pozemek klesá o 1,5 m v jižním směru, což je využito pro vjezd do podzemního parkingu, který zabírá 2 a půl patra pod objektem.

Výměry ploch
1.fáze - plocha pozemku určená k zastavění 2 650 m2
2.fáze - plocha pozemku určená k zastavění 6 520 m2
celková podlažní plocha 15 075 m2
celková plocha kanceláří 10 550 m2
atrium 340 m2
celkový obestavěný prostor 58 600 m3
parking - 3 popdzemní podlaží (387 stání z toho 11 ZTP)