• AB HUISMAN - NOVÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Občanské stavby
Administrativa

AB HUISMAN - NOVÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

KLIENT Huisman Konstrukce s.r.o.
PROJEKT 2011
REALIZACE 2011-2012

Cílem návrhu bylo vytvořit funkční a příjemné pracovní prostředí s jednotným výrazem interiéru. Barevné a materiálové řešení korensponduje s grafickým manuálem firmy.
Součástí návrhu bylo také řešení hlavního vstupu. Vstup do objektu je řešen skrz zádveří posuvnými dveřmi. Charakter výrobního závodu se odráží také v interiéru v podobě čistoty tvarů, hmot a povrchů. Architektonický výraz interiéru vstupní haly s recepcí je postaven na minimalistickém přístupu s podhledem z tahokovu. Dominantou vstupních prostor je atypicky řešená recepce. Technický výraz interiéru podtrhuje netradičně řešené zábradlí procházející přes všechna patra objektu.