• CENTRUM TERČ, OSTRAVA

Občanské stavby
Administrativa

CENTRUM TERČ, OSTRAVA

KLIENT SKANSKA CZ a.s.
PROJEKT 2004
REALIZACE 2006

Původní stavba OD Terč byla realizována v r. 1995 jako klasický obchodní dům. Nová koncepce objektu vychází ze záměru investora vytvořit reprezentativní a funkční administrativní prostory sídla firmy a vyžádá si celkovou rozsáhlou přestavbu. V podzemním podlaží je umístěno podzemní parkoviště a technické zázemí. Parter objektu je určen pro obchodní vybavenost a tři další podlaží pro administrativu. Architektonický koncept usiluje o scelení v současnosti roztříštěného výrazu objektu a definování nové hlavní vstupní fasády. OSA projekt zajišťovala komplexní projektovou a inženýrskou přípravu projektu.