• REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO DOMU V HRADCI NAD MORAVICÍ

Soutěže a koncepty
Soutěže

REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO DOMU V HRADCI NAD MORAVICÍ

KLIENT Hradec nad Moravicí
PROJEKT 2011
REALIZACE soutěž

Zadání soutěže spočívalo ve vytvoření patřičného ekvivalentu k hradeckému zámku, který je středobodem kultury v Hradci nad Moravicí. V Podolí, tedy v historickém městském centru pod hradeckým zámkem jako kulturní prostor funguje dnešní Národní dům. Jeho prostory, které pojímají v současnosti kino a divadelní sál v jednom, městskou knihovnu a kanceláře pracovníků města, jsou nevyhovující.
Náš návrh zohledňuje snahu vytvořit adekvátní protipól zámku a proto spolu s rekonstrukcí původních prostor v Národním domě navrhuje k národnímu domu přístavbu. Do přístavby soustřeďujeme veškerý pohyb veřejnosti. Novým hlavním vstupem se přes vzdušné foyer dostaneme do prostor nové městské knihovny(z části umístěné v původních prostorech stávající budovy), do nově zbudovaného městského divadla, které slouží také jako kino a navíc celý prostor foyer s jeho podestami ve dvou patrech slouží jako městská galerie.

Vztah nové formy a historického národního domu je vztahem symbionta a hostitele. Přístavba (symbiont) pozvedá roli a význam původní budovy, avšak bez ní by nemohla existovat. Proto navržená hmota nové formy je více neurčitá a úplně odlišná od původní budovy. Aby tento vztah (symbiont-hostitel) byl na první pohled jasný, skleněný pruh mezi symbiontem a hostitelem reprezentuje vzájemné spojení a zároveň odlišnost.
Budova nového národního domu plní roli důstojného ukončení ulice Podolské, přičemž dochází k revitalizaci veřejného prostoru mezi budovou, pomníkem a budoucím sochařským artefaktem, který bude vztyčen na samotném konci ulice. Nová sekce Národního domu (přístavba) ze strany ulice Opavská vytváří novou uliční čáru.