• PENZION NA ULICI HÁLKOVĚ V OPAVĚ

Soutěže a koncepty
Soutěže

PENZION NA ULICI HÁLKOVĚ V OPAVĚ

KLIENT Opava
PROJEKT 2012
REALIZACE soutěž

IDEA DOMOVA
Dvě samostatná křídla, jako rozevřené dlaně nás zvou dovnitř. Vytváří prostor ke společnému životu obyvatel domu volně plynoucí z ulice přes vstup, společenské prostory, zastřešené atrium až do dvora s romantickou zahradou.
Domy jsou navrženy bez podsklepení, čímž se náklady zásadně eliminují, parter pod domy je využit pro parkování a nezbytné technické a provozní prostory (výměník, rozvodna, vodoměr, sušárna, sklad odpadů, úklidové komory pro službu v bytech, společných prostorách i na zahradě).
Jižní křídlo je navrženo jako šestipodlažní, svou hmotou navazuje na „obloukový“ dům. Byty jsou zde uspořádány podél vnitřní komunikace po obou stranách s orientací na východ do vnitrobloku a na západ do ulice.
Severní křídlo je navrženo jako pavlačový dům s byty orientovanými k jižnímu slunci do vnitrobloku. Toto křídlo je čtyřpodlažní. Svým uspořádáním umožňuje pozdější dostavbu dalších dvou pater, na šestipodlažní dům, v předpokládané další uliční zástavbě severním směrem.
KONSTRUKCE
Předpokládáme, že domy budou řešeny jako železobetonový skelet (v 1.NP sloupový, v dalších podlažích příčný stěnový). Obvodové stěny budou vyzdívané zvnějšku se zateplovacím systémem s povrchovou stěrkou hrubé struktury pro haptický zážitek s povrchů. Rošty a rámy budou dřevěného vzhledu, v designu tmavého dřeva. Kovové hliníkové prvky tmavé grafitové barvy. Na vybraných balkonech se používá probarvené sklo zeleného odstínu pro pozitivní náladu, kterou starší lidé tak potřebují.