• KOMUNITNÍ CENTRUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Soutěže a koncepty
Soutěže

KOMUNITNÍ CENTRUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KLIENT
PROJEKT 2010
REALIZACE

Navržená studie vychází ze schválené územně plánovací dokumentace, z konceptu urbanistické studie"Regenerace sídliště Máj" a z požadavků na poskytované služby v centru.

Cílem autorů studie bylo vytvořit neokázalou stavbu jednoduché architektonické formy, která odpovídá své funkci a působí v prostoru sídliště přirozeně a jemně.

Okno je hlavním motivem východní fasády i celého domu. Vytváří utilitární prostor, který je částečně chráněn od městského ruchu, přitom se do veřejného prostoru začleňuje zelení. Okno je otvor, kterým je obrazně možno vstoupit do budovy. Zve návštěvníky do svého vnitřního prostoru, kde se odehrávají rozmanité aktivity či představení. Skupiny lidí různých vrstev a věkových kategorií se zde prolínají a najdou uplatnění svých zájmů. Okno představuje otvor, kterým prochází SVĚTLO, stejně jako klíčovou dírkou prochází LÍČ.