Technické dozory

NEW KAROLINA, OSTRAVA

KLIENT CIAS Projekt s.r.o.
PROJEKT 2007 - 2009
REALIZACE 2010 - 2012

OSA projekt zajišťovala výkon technického dozoru v rámci stavby „Nová Karolina – Ostrava“ v Ostravě. Jedná se o výstavbu vodohospodářské a dopravní infrastruktury (komunikace, kanalizace, náměstí, zpevněné plochy) v rámci nově vznikající městské čtvrti. Rozsah těchto komunikací přesahuje 1,5  Km , rozvody jednotné kanalizace 1,2 km, dešťové kanalizace 3 km a vodovodu 1,7 km.