Technické dozory

VÝSTAVBA A MODERNIZACE FI A ÚVT MU - 1.a 2. ETAPA, BRNO / CERIT

KLIENT Masarykova univerzita Brno
PROJEKT výkon technického dozoru investora
REALIZACE 2012 - 2014