Technické dozory

CEDNTRUM VÝZKUMNÝCH INSTITUTŮ A DOKTORSKÝCH STUDIÍ PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ, BRNO / CVIDOS

KLIENT Masarykova univerzita Brno
PROJEKT výkon technického dozoru investora
REALIZACE 2012 - 2014