• OBNOVA OKOLÍ KINA CENTRUM, KARVINÁ

Urbanismus

OBNOVA OKOLÍ KINA CENTRUM, KARVINÁ

KLIENT Statutární město Karviná
PROJEKT 2013
REALIZACE 2014 - ve výstavbě

Cílem projektu obnovy okolí kina Centrum v Karviné je zlepšení veřejného prostoru lokálního centra v této části města. Projekt navrhuje odstranění nevyhovujících a nefunkčních částí staveb a zastaralé drobné architektury, vytvoření nových parkovacích míst a výměnu dlažeb. Celý pěší tah podél jihozápadní fasády kina bude oproti současnému stavu přestavěn a doplněn o řadu velkoplošných betonových truhlíků se vzrostlými stromy, které odcloní pěší zónu od rušné dopravní tepny. Současně tak bude vytvořen bezpečný a komfortní prostor přec novým vstupem do kina Centrum. Prostor mezi kinem a prodejnou potravin bude oživen úpravou zelené plochy. Prostranství před původním hlavním vstupem do kina na jihovýchodní straně budovy bude nově řešeno v jedné výškové úrovni tak, aby zde bylo možno pořádat veřejné společenské akce, vánoční nebo farmářské trhy a podobně. Pro tyto účely poslouží i plocha nově navrženého parkoviště, které zde rozšiřuje kapaciltu stávajících parkovacích ploch. Rozhraní mezi parkovištěm a plochou pro pěší je tvořeno řadou vyjímatelných sloupků a několika stromy zasazenými pod úroveň dlažby. Součástí obnovy tohoto území je rovněž nová výsadba zeleně a nové veřejné osvětlení. Zároveň bude provedena obnova veškeré technické infrastruktury v celé řešené ploše.