• URBANISTICKÝ KONCEPT ÚZEMÍ, ČESKÝ TĚŠÍN

Urbanismus

URBANISTICKÝ KONCEPT ÚZEMÍ, ČESKÝ TĚŠÍN

KLIENT Město Český Těšín
PROJEKT 2008 studie
REALIZACE

Jedná se o urbanistický koncept území v Českém Těšíně – u ulice Sokolské. Záměrem bylo nastavit principy páteřových dopravních tras a principy zástavby v území. Mělo by se jednat převážně o bytové domy s parterem služeb a obchodů podél hlavní dopravní trasy a dále v území o bytové domy ve zklidněné zeleni s možností dostatečné parkovací kapacity. Bytové domy jsou navrčeny jako 3-5 podlažní jak se severo-jižní, tak s východo-západní orientaci. V severovýchodní části lokality je navrženo 18 viladomů.