• REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ E. BENEŠE, OSTRAVA

Urbanismus

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ E. BENEŠE, OSTRAVA

KLIENT Statutární město Ostrava
PROJEKT 1997
REALIZACE 1997

V návaznosti na stavbu podzemního parkoviště na Prokešově náměstí došlo k přesunu a následné výměně stávající kašny na náměstí Dr. E. Beneše a s tím spojená úprava celého prostoru. Náměstí bylo nově vydlážděno, osvětleno a doplněno městským mobiliářem. Takto provedený návrh řešeného prostoru navázal na stávající architekturu a byla tak vytvořena důstojná úprava exponovaného prostoru v centru města.