• REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA

Urbanismus

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA

KLIENT Elektroprojekta Rožnov
PROJEKT 2008
REALIZACE 2009 - 2010

Cílem projektu bylo vytvoření nových komunikačních a odpočinkových tras a ploch v centru obce – v okolí plánované dostavby nákupního střediska a Domu služeb. Realizací stavby se změnil charakter využití území, které bylo léta nevyužíváno, i když se nachází v hodnotném centru obce. V severozápadní části revitalizovaného centra obce je areál základní školy spolu s moderní sportovní halou, stejně jako areál kostela svatého Antonína Paduánského (národní kulturní památka) s farními budovami, v severní části se nachází areál mateřské školy se zahradou a zdravotním střediskem, v jižní části pak správní centrum obce – obecní úřad s poštou a hasičskou zbrojnicí, restaurací, obchodem smíšeného zboží, zastávkami veřejné autobusové dopravy a parkovištěm u silnice I/35. Výrazným urbanistickým prvkem severozápadní části centra obce je pěší zóna v lipové aleji od státní silnice v délce 170 metrů. Řešené území propojilo tyto významné body obce a patří nyní k nejexponovanějším z hlediska reprezentačního i komerčního využití. Proto bylo možno zařadit nároky na jeho estetické a architektonické ztvárnění mezi nejvyšší. Tomu odpovídá jak materiálové řešení prostor, tak i výběr městského mobiliáře včetně herního prvku pro děti, návrh vodního prvku – fontány a svítidel veřejného osvětlení.