Vodohospodářské stavby

PŘELOŽKA ZATRUBNĚNÉHO RAJECKÉHO POTOKA, KARVINÁ

KLIENT Město Karviná
PROJEKT 2011 - 2012
REALIZACE 2013