Vodohospodářské stavby

ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO

KLIENT OZO Ostrava s.r.o.
PROJEKT 2008 - 2011
REALIZACE

Bylo navrženo rozšírení stávající skládky komunálních odpadu v Hrušově směrem jihozápadním. Součástí stavby je provozní komunikace, jímka průsakových vod, přípojka\VN a trafostanice, rozvody elektro, veřejné osvětlení, zasakovací objekt. Areál rozšírené skládky bude oplocen. Je navrhována závěrečná technická rekultivace – uzavření skládky v souladu s platnou legislativou a biologická rekultivace. Stavba bude sloužit k ukládání komunálních odpadů.